نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان مستندسازی و بررسی عوامل موثر در افزایش موقتی آب دریاچه ارومیه در سالهای 83 الی 85 با استفاده از تصاویر ماهواره ای

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان مستندسازی و بررسی عوامل موثر در افزایش موقتی آب دریاچه ارومیه در سالهای 83 الی 85 با استفاده از تصاویر ماهواره ای


عنوانمستندسازی و بررسی عوامل موثر در افزایش موقتی آب دریاچه ارومیه در سالهای 83 الی 85 با استفاده از تصاویر ماهواره ای

دانشجو: جناب آقای مهندس زهیر نیک رفتار

استاد راهنما: جناب آقای دکتر عزیزی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 10 شهریور 95 ساعت  16:30 در آمفی تئاتر