نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان بروز رسانی خودکار نقشه شبکه راه ها با استفاده از تصاویر هوایی و داده های لایدار با قدرت تفکیک بالا

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان بروز رسانی خودکار نقشه شبکه راه ها با استفاده از تصاویر هوایی و داده های لایدار با قدرت تفکیک بالا


عنوان: بروز رسانی خودکار نقشه شبکه راه ها با استفاده از تصاویر هوایی و داده های لایدار با قدرت تفکیک بالا

دانشجو: سرکار خانم مهندس سارا رحیمی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر عارفی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: شنبه 29 خرداد  95 ساعت  14:00 سالن شورا