نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد ‌‌‌‌‌‌GIS با عنوان بررسی قابلیتهای رویکردهای مبتنی بر شبه سازی مکانی به منظور مدلسازی توسعه شهری

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد ‌‌‌‌‌‌GIS با عنوان بررسی قابلیتهای رویکردهای مبتنی بر شبه سازی مکانی به منظور مدلسازی توسعه شهری


عنوان: بررسی قابلیتهای رویکردهای مبتنی بر شبه سازی مکانی به منظور مدلسازی توسعه شهری

دانشجو: سرکار خانم مهندس سمیه بربری

استادهای راهنما: جناب آقای دکتر کریمی پور و جناب آقای دکتر علی عباسپور

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 28 دی 95 ساعت  10:00