نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان استفاده از روشهای بهینه سازی برای خوشه بندی سراسری داده های زلزله های ایران به منظور ارائه الگوی مکانی لرزه خیزی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان استفاده از روشهای بهینه سازی برای خوشه بندی سراسری داده های زلزله های ایران به منظور ارائه الگوی مکانی لرزه خیزی