نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان مدلسازی جابجایی خودرو جهت شبیه سازی میکرو ترافیک بر اساس سیستم چند عامله هوشمند

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان مدلسازی جابجایی خودرو جهت شبیه سازی میکرو ترافیک بر اساس سیستم چند عامله هوشمند


عنوان: مدلسازی جابجایی خودرو جهت شبیه سازی میکرو ترافیک بر اساس سیستم چند عامله هوشمند

دانشجو: جناب آقای مهندس محسن پورعرب مقدم

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر پهلوانی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: دوشنبه 17 خرداد  95 ساعت  17:00 در سالن شورا