نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان پایش تخلفات ساختمانی با استفاده از یک سیستم اطلاعات مکانی چهار بعدی زمانمند

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان پایش تخلفات ساختمانی با استفاده از یک سیستم اطلاعات مکانی چهار بعدی زمانمند


عنوانپایش تخلفات ساختمانی با استفاده از یک سیستم اطلاعات مکانی چهار بعدی زمانمند

دانشجو: جناب آقای مهندس نیما خلیلی مقدم

اساتید راهنما: جناب آقایان دکتر دلاور و دکتر حناچی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 13 شهریور 95 ساعت  14:30