برنامه جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد

شناسه : 117903698

جلسه دفاعیه پایان­‌نامه کارشناسی‌­ارشد آقای احمد کریوند


مهندسی نقشه‌­برداری–ژئودزی با عنوان "تحلیل جابجایی و برآورد تنسور کرنش در مناطق دارای فرونشست با استفاده از داده‌های تداخل‌سنجی راداری ماهواره‌ای"

 

جلسه دفاعیه پایان­‌نامه کارشناسی‌­ارشد آقای احمد کریوند دانشجوی مهندسی نقشه‌­برداری–ژئودزی با عنوان "تحلیل جابجایی و برآورد تنسور کرنش در مناطق دارای فرونشست با استفاده از داده‌های تداخل‌سنجی راداری ماهواره‌ای" که در روز چهار‌شنبه مورخ 1400/11/20 راس ساعت 16  به‌صورت مجازی برگزار می‌­گردد.

*با توجه به برگزاری دفاع ایشان به صورت مجازی، لینک اتاق جلسه به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

http://vroom.ut.ac.ir/geos1

 

آدرس کوتاه :