برنامه جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد

شناسه : 118046099

جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی‌­ارشد جناب آقای علی اسفندیار


دانشجوی مهندسی نقشه­‌برداری – ژئودزی با عنوان "بهبود دقت تعیین موقعیت درون ساختمان با بکارگیری روش‌های یادگیری ماشین"

جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی‌­ارشد آقای علی اسفندیار دانشجوی مهندسی نقشه­‌برداری – ژئودزی با عنوان "بهبود دقت تعیین موقعیت درون ساختمان با بکارگیری روش‌های یادگیری ماشین" که در روز ‌شنبه مورخ 1400/11/30 راس ساعت 10 صبح به‌صورت مجازی برگزار می­‌گردد.

* با توجه به برگزاری دفاع ایشان به صورت مجازی، لینک اتاق جلسه به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

https://vroom.ut.ac.ir/geos1

 

آدرس کوتاه :