برنامه جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد

شناسه : 117956466

جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی‌­ارشد سرکار خانم فاطمه زینالی


مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی با عنوان "ارزیابی و مدل‌سازی تغییرات رطوبت خاک در سری‌های زمانی تداخل‌سنجی راداری ماهواره‌ای"

جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی‌­ارشد آقای خانم فاطمه زینالی دانشجوی مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی با عنوان "ارزیابی و مدل‌سازی تغییرات رطوبت خاک در سری‌های زمانی تداخل‌سنجی راداری ماهواره‌ای" که در روز دوشنبه مورخ 1400/11/25 راس ساعت 16 به‌صورت مجازی برگزار می­‌گردد،

*با توجه به برگزاری دفاع ایشان به صورت مجازی، لینک اتاق جلسه به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

https://vroom.ut.ac.ir/geos2

 

آدرس کوتاه :