برنامه جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد

شناسه : 118042933

جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی‌­ارشد سرکار خانم فریبا اقدمی


دانشجوی مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور با عنوان "بررسی فیلترهای تطبیقی در پیش پردازش سیگنال‌های خام یک سنجنده SAR زمینی به‌منظور آشکارسازی هدف"

جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی‌­ارشد خانم فریبا اقدمی دانشجوی مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور با عنوان "بررسی فیلترهای تطبیقی در پیش پردازش سیگنال‌های خام یک سنجنده SAR زمینی به‌منظور آشکارسازی هدف" که در روز ‌شنبه مورخ 1400/11/30 راس ساعت 13 به‌صورت مجازی برگزار می‌گردد.

استاد راهنما: جناب آقای دکتر جلال امینی

استاد مشاور: جنای آقای دکتر آرش رحمانی زاده

 

* با توجه به برگزاری دفاع ایشان به صورت مجازی، لینک اتاق جلسه به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

http://vroom.ut.ac.ir/geos1

 

آدرس کوتاه :