نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان آشکارسازی تغییرات در تصاویر ماهواره ای با استفاده از الگوریتم بهینه سازی توده ذرات

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان آشکارسازی تغییرات در تصاویر ماهواره ای با استفاده از الگوریتم بهینه سازی توده ذرات


ابوالفضل فرامرزی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان آشکارسازی تغییرات در تصاویر ماهواره ای با استفاده از الگوریتم بهینه سازی توده ذرات

عنوان: آشکارسازی تغییرات در تصاویر ماهواره ای با استفاده از الگوریتم بهینه سازی توده ذرات

دانشجو: آقای ابوالفضل فرامرزی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد رضا سراجیان مارالان

تاریخ: دوشنبه 25 شهریورماه 1398 ساعت  13:30