نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان طراحی و پیاده سازی یک سیستم برای کنترل و جمع آوری سیگنال های خام سنجنده SAR زمینی (GB-SAR)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان طراحی و پیاده سازی یک سیستم برای کنترل و جمع آوری سیگنال های خام سنجنده SAR زمینی (GB-SAR)


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان طراحی و پیاده سازی یک سیستم برای کنترل و جمع آوری سیگنال های خام سنجنده SAR زمینی (GB-SAR) 

عنوان: طراحی و پیاده سازی یک سیستم برای کنترل و جمع آوری سیگنال های خام سنجنده SAR زمینی (GB-SAR) 

دانشجو: آقای مهران نکوئی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر جلال امینی

تاریخ: سه شنبه 12 شهریورماه 1398 ساعت  13:30