نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان مدل سازی آلودگی هوا با استفاده از تصاویر زمانمند ماهواره ای با توان تفکیک زمانی بالا

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان مدل سازی آلودگی هوا با استفاده از تصاویر زمانمند ماهواره ای با توان تفکیک زمانی بالا


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان مدل سازی آلودگی هوا با استفاده از تصاویر زمانمند ماهواره ای با توان تفکیک زمانی بالا

عنوان: مدل سازی آلودگی هوا با استفاده از تصاویر زمانمند ماهواره ای با توان تفکیک زمانی بالا  

دانشجو: آقای سید محمد مظفری

استاد راهنما: جناب آقای دکتر مهدی حسنلو 

تاریخ: چهارشنبه 27 شهریورماه 1398 ساعت  16:00