نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم های اطلاعات مکانی با عنوان بهینه‌سازی شبکه تحویل کالا با استفاده از سکوهای پرنده بدون سرنشین و خودروی پشتیبان

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم های اطلاعات مکانی با عنوان بهینه‌سازی شبکه تحویل کالا با استفاده از سکوهای پرنده بدون سرنشین و خودروی پشتیبان


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم های اطلاعات مکانی با عنوان بهینه‌سازی شبکه تحویل کالا با استفاده از سکوهای پرنده بدون سرنشین و خودروی پشتیبان

عنوان: بهینه‌سازی شبکه تحویل کالا با استفاده از سکوهای پرنده بدون سرنشین و خودروی پشتیبان

دانشجو: آقای آرین بهرادفر

استاد راهنما: جناب آقای دکتر فرشاد حکیم پور

تاریخ: شنبه 30 شهریورماه 1398 ساعت  10:00