نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم های اطلاعات مکانی با عنوان تحلیل مکانی و معنایی داده های پیوندی (مطالعه موردی: مدلسازی آلودگی هوا بر مبنای ترافیک)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم های اطلاعات مکانی با عنوان تحلیل مکانی و معنایی داده های پیوندی (مطالعه موردی: مدلسازی آلودگی هوا بر مبنای ترافیک)


عنوان: تحلیل مکانی و معنایی داده های پیوندی (مطالعه موردی: مدلسازی آلودگی هوا بر مبنای ترافیک)

دانشجو: جناب آقای مهندس بهنام مرگان

استاد راهنما: جناب آقای دکتر فرشاد حکیم پور

زمان: یکشنبه 12 خردادماه 1398 ساعت 16:00