نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-فتوگرامتری با عنوان مدل‌سازی سه‌بعدی فضای داخل ساختمان‌ مبتنی بر استخراج مدل CSG از ابر نقطه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-فتوگرامتری با عنوان مدل‌سازی سه‌بعدی فضای داخل ساختمان‌ مبتنی بر استخراج مدل CSG از ابر نقطه


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-فتوگرامتری با عنوان مدل‌سازی سه‌بعدی فضای داخل ساختمان‌ مبتنی بر استخراج مدل CSG  از ابر نقطه  

عنوان: مدل‌سازی سه‌بعدی فضای داخل ساختمان‌ مبتنی بر استخراج مدل CSG  از ابر نقطه 

دانشجو: آقای رئوف تکاب

استاد راهنما: آقای دکتر محمد سعادت سرشت

تاریخ: چهارشنبه 04 دی ماه 1398 ساعت  14:00