نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی با عنوان بازتعقیب موج بازگشتی در ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای با دریچه مصنوعی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی با عنوان بازتعقیب موج بازگشتی در ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای با دریچه مصنوعی


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی با عنوان بازتعقیب موج بازگشتی در ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای با دریچه مصنوعی

عنوان: بازتعقیب موج بازگشتی در ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای با دریچه مصنوعی

دانشجو: آقای دانیال عبدالهی 

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر محمد علی شریفی-جناب آقای دکتر سعید فرزانه

تاریخ: چهارشنبه 20 شهریورماه 1398 ساعت  10:00