نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی با عنوان تعیین عمق موهو با استفاده از روش کالوکیشن مطالعه موردی: ایران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی با عنوان تعیین عمق موهو با استفاده از روش کالوکیشن مطالعه موردی: ایران


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی با عنوان تعیین عمق موهو با استفاده از روش کالوکیشن  مطالعه موردی: ایران

عنوان: تعیین عمق موهو با استفاده از روش کالوکیشن مطالعه موردی: ایران

دانشجو: آقای هادی حیدری زاده شالی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر عبدالرضا صفری، جناب آقای پروفسور ریکاردو برزقی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر عباس بحرودی

تاریخ: دوشنبه 11 شهریورماه 1398 ساعت  14:00

مکان: سالن شورا دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی