نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور با عنوان به کارگیری قطعه بندی سوپر پیکسل و یادگیری عمیق به منظور ارتقاء صحت استخراج ساختمان از داده های سنجش از دور

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور با عنوان به کارگیری قطعه بندی سوپر پیکسل و یادگیری عمیق به منظور ارتقاء صحت استخراج ساختمان از داده های سنجش از دور


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور با عنوان به کارگیری قطعه بندی سوپر پیکسل و یادگیری عمیق به منظور ارتقاء صحت استخراج ساختمان از داده های سنجش از دور

عنوان: به کارگیری قطعه بندی سوپر پیکسل و یادگیری عمیق به منظور ارتقاء صحت استخراج ساختمان از داده های سنجش از دور

دانشجو: جناب آقای مهندس مهدی خوش برش ماسوله

استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمدرضا سراجیان مارالان

تاریخ: 9 شهریور 98 ساعت  15:00

مکان: سالن شورا دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی