نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم های اطلاعات مکانی با عنوان مدلسازی تلفیق اطلاعات جهت تعیین تاثیر موقعیت مکانی جهت کمک به مراقبت های پزشکی هوشمند بیماران دیابتی از راه دور

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم های اطلاعات مکانی با عنوان مدلسازی تلفیق اطلاعات جهت تعیین تاثیر موقعیت مکانی جهت کمک به مراقبت های پزشکی هوشمند بیماران دیابتی از راه دور


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم های اطلاعات مکانی با عنوان مدلسازی تلفیق اطلاعات جهت تعیین تاثیر موقعیت مکانی جهت کمک به مراقبت های پزشکی هوشمند بیماران دیابتی از راه دور

عنوان:  مدلسازی تلفیق اطلاعات جهت تعیین تاثیر موقعیت مکانی جهت کمک به مراقبت های پزشکی هوشمند بیماران دیابتی از راه دور

دانشجو: آقای امین اسمعیل زاده

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر محمودرضا دلاور-سرکار خانم دکتر انسیه نسلی اصفهانی

تاریخ: دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت  9:00