نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-فتوگرامتری با عنوان طراحی و پیاده سازی یک سیستم تصویربرداری Step Frame پهپاد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-فتوگرامتری با عنوان طراحی و پیاده سازی یک سیستم تصویربرداری Step Frame پهپاد


 جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-فتوگرامتری با عنوان طراحی و پیاده سازی یک سیستم تصویربرداری Step Frame پهپاد

عنوان: طراحی و پیاده سازی یک سیستم تصویربرداری Step Frame پهپاد

دانشجو: آقای محمد سوادکوهی آقاملکی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر فرهاد صمدزادگان

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر فرزانه دادرس جوان

تاریخ: شنبه 9 شهریور 1398 ساعت  14:00

مکان: کلاس شماره یک دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی