نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ژئودزی با عنوان مدل سازی میدان ثقل زمین با استفاده از اسپیلاین بیضوی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ژئودزی با عنوان مدل سازی میدان ثقل زمین با استفاده از اسپیلاین بیضوی


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ژئودزی با عنوان مدل سازی میدان ثقل زمین با استفاده از اسپیلاین بیضوی
عنوان: مدل سازی میدان ثقل زمین با استفاده از اسپیلاین بیضوی
دانشجو: آقای مصطفی کیانی شاهوندی
اساتید راهنما: جناب آقای دکتر عبدالرضا صفری- جناب آقای دکتر برزو نظری
استاد مشاور: جناب آقای دکتر نبی الله چگینی
تاریخ: یکشنبه 5 تیر 1398 ساعت  16:00
مکان: سالن شورا دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی