نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان مدلسازی شوری سطح آب با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 (منطقه مورد مطالعه دریاچه ارومیه)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان مدلسازی شوری سطح آب با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 (منطقه مورد مطالعه دریاچه ارومیه)


عنوان: مدلسازی شوری سطح آب با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 (منطقه مورد مطالعه دریاچه ارومیه)
دانشجو: جناب آقای مهندس میثم جمشیدی اوانکی
استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسنلو
تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 6 شهریور 96 ساعت  15:30