نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان پایش سازه های مناطق شهری با استفاده از روش سارتوموگرافی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان پایش سازه های مناطق شهری با استفاده از روش سارتوموگرافی


عنوان: پایش سازه­ های مناطق شهری با استفاده از روش سارتوموگرافی

دانشجو: سرکار خانم مهندس سارینا عادلی 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر آخوندزاده  

تاریخ: 13 شهریور 97 ساعت  10:00