نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان طراحی شبکه تصاویر فتوگرامتری پهپاد به منظور بهینه سازی بازسازی سه بعدی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فتوگرامتری با عنوان طراحی شبکه تصاویر فتوگرامتری پهپاد به منظور بهینه سازی بازسازی سه بعدی


عنوان: طراحی شبکه تصاویر فتوگرامتری پهپاد به منظور بهینه سازی بازسازی سه بعدی

دانشجو: جناب آقای مهندس محمدرضا همائی 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر سعادت سرشت

تاریخ: 12 شهریور 97 ساعت  10:30