نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هیدروگرافی با عنوان برآورد عمق آبهای ساحلی با استفاده از تصاویر ماهواره ای

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هیدروگرافی با عنوان برآورد عمق آبهای ساحلی با استفاده از تصاویر ماهواره ای


عنوان: برآورد عمق آبهای ساحلی با استفاده از تصاویر ماهواره ای

دانشجو: جناب آقای مهندس امیر حمید فارسی 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر آزموده اردلان

تاریخ: 18 شهریور 97 ساعت  16:30