نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هیدروگرافی با عنوان نمایش و تولید نقشه صخره های مرجانی با استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هیدروگرافی با عنوان نمایش و تولید نقشه صخره های مرجانی با استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا


عنوان: نمایش و تولید نقشه صخره های مرجانی با استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا

دانشجو: جناب آقای مهندس صادق اسلامی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر حسنلو

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 27 بهمن 95 ساعت  7:30