نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ‌سنجش از دور با عنوان بررسی و مدلسازی شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ‌سنجش از دور با عنوان بررسی و مدلسازی شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای


عنوان: بررسی و مدلسازی شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای 

دانشجو: جناب آقای مهندس محمد مهدی تقدسی 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسنلو

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 27 خرداد 97 ساعت  11:00 ، سالن شورا