نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ‌ژئودزی با عنوان مدلسازی جریانات سطحی دریای خزر

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ‌ژئودزی با عنوان مدلسازی جریانات سطحی دریای خزر


عنوان: مدلسازی جریانات سطحی دریای خزر

دانشجو: جناب آقای مهندس رضا محمودی کوهی 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر آزموده اردلان

استاد مشاور: جناب آقای دکتر حسنلو

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 9 اسفند 96 ساعت  17:00