نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ‌GIS با عنوان مدلسازی و پیش بینی ریسک وقوع آتش در مناطق جنگلی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ‌GIS با عنوان مدلسازی و پیش بینی ریسک وقوع آتش در مناطق جنگلی


عنوان: مدلسازی و پیش بینی ریسک وقوع آتش در مناطق جنگلی

دانشجو: جناب آقای مهندس علی شاه حیدری پور  

استاد راهنما: جناب آقای دکتر پهلوانی 

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 29 خرداد 97 ساعت  16:00 ، سالن شورا