آرشیو اطلاعیه‌های تحصیلات تکمیلی

حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

شناسه : 132463250

حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401


دانشجویان محترم دوره کارشناسی ارشد دانشکدگان فنی

شما می توانید در بازه حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401، جهت حذف اضطراری یک درس بدون رعایت نوع درس و کف حداقل واحد اقدام نمایید.

الف) بازه زمانی حذف اضطراری از روز شنبه ۲۶ الی دوشنبه ۲۸ آذرماه به دوشنبه ۲۸ الی چهارشنبه ۳۰ آذرماه سال جاری موکول گردیده است.

ب) نحوه و شرایط حذف اضطراری بعضی از دروس تا پیش از آغاز بازه مذکور اعلام خواهد شد.

ج) قبل از اعلام شرایط نهایی حذف اضطراری هیچگونه اقدام مبتنی بر بخشنامه فوق الذکر انجام نشود.

یادآور می شود کلیه دانشجویان موظفند برای مشاهده درس های خود به سامانه جامع آموزش مراجعه نمایند و عدم مراجعه به منزله تایید نهائی برگ انتخاب درس بوده و دروس انتخاب شده قابل تغییر نخواهد بود.

جهت دریافت راهنمائی لطفا با اداره آموزش دانشکده های مربوطه تماس حاصل نمایید.

 

.                                                          اداره آموزش دانشکدگان فنی

                                                                  1401/09/23

 

 

آدرس کوتاه :