آرشیو اطلاعیه‌های کارشناسی

در خصوص تمدید سنوات ارفاقی دانشجویان مقطع کارشناسی

شناسه : 132576609

در خصوص تمدید سنوات ارفاقی دانشجویان مقطع کارشناسی


پیرو چهلمین جلسه شورای مشترک مجازی آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدگان فنی مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ خواهشمند است درخواست‌های تمدید سنوات ارفاقی دانشجویان، از طریق پیشخوان خدمت گزارش ۱۴۹ نیمسال اول حداکثر تا تاریخ ۲۰/‏۵‬ سال تحصیلی و تمدید سنوات نیمسال دوم حداکثر تا تاریخ ۵/‏۱۰/‬ سال تحصیلی به این معاونت ارسال گردد.

 

آدرس کوتاه :