آرشیو اطلاعیه‌های تحصیلات تکمیلی

دعوتنامه جلسه دفاعیه رساله دکترای آقای احمد محفوض

شناسه : 134357983

دعوتنامه جلسه دفاعیه رساله دکترای آقای احمد محفوض


 بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاعیه آقای احمد محفوض دانشجوی دکترای مهندسی نقشه‌برداری- فتوگرامتری، تحت عنوان "ارائه روشی دانش- مبنا به‌منظور شناسایی و بازسازی ساختمان‌ها از ابر نقطه رنگی حاصل از لایدار با تراکم بالا " در روز چهار‌شنبه مورخ 1401/11/19 راس ساعت 14 در محل دانشکده برگزار می­‌گردد. 

 

آدرس کوتاه :