آرشیو اطلاعیه‌های تحصیلات تکمیلی

دعوتنامه جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی­‌ارشد خانم آسیه هاشمی فراز

شناسه : 134358544

دعوتنامه جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی­‌ارشد خانم آسیه هاشمی فراز


جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی­‌ارشد خانم آسیه هاشمی فراز دانشجوی مهندسی نقشه‌­برداری – هیدروگرافی با عنوان "بهبود لحظه‌ای مشاهدات ارتفاع سطح دریا از طریق ادغام داده‌های تایدگیج‌ها، ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای و مدلسازی هیدرودینامیکی" در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 راس ساعت 16 برگزار می­‌گردد.

 

 

آدرس کوتاه :