آرشیو اطلاعیه‌های تحصیلات تکمیلی

دعوتنامه جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی­‌ارشد خانم سارا غلامرضایی ثانی

شناسه : 134419692

دعوتنامه جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی­‌ارشد خانم سارا غلامرضایی ثانی


جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی­‌ارشد خانم سارا غلامرضایی ثانی دانشجوی مهندسی نقشه‌­برداری – هیدروگرافی با عنوان "ارزیابی و ترکیب سیگنال‌های Multi-GNSS برای بازیابی سطح دریا و مقایسه با مشاهدات تایدگیج ساحلی" که در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/19 راس ساعت 14 برگزار می­‌گردد.

 

آدرس کوتاه :