برنامه جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد

شناسه : 131299356

دعوتنامه جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی­‌ارشد خانم فریبا اقدمی


دانشجوی مهندسی نقشه‌­برداری – سنجش از دور با عنوان "بررسی فیلترهای تطبیقی در پیش پردازش سیگنال‌های خام یک سنجنده SAR زمینی به‌منظور آشکارسازی هدف"

جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی­‌ارشد خانم فریبا اقدمی موسالو دانشجوی مهندسی نقشه‌­برداری – سنجش از دور با عنوان "بررسی فیلترهای تطبیقی در پیش پردازش سیگنال‌های خام یک سنجنده SAR زمینی به‌منظور آشکارسازی هدف"  در روز چهار‌شنبه مورخ 1401/06/30 راس ساعت 10 صبح برگزار می­‌گردد.

 

آدرس کوتاه :