برنامه جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد

شناسه : 131367830

دعوتنامه جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی‌­ارشد خانم فائزه قربانی افضل


دانشجوی مهندسی نقشه‌­برداری – هیدروگرافی با عنوان "نظارت و مدلسازی خیزش آب با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل - 3"

جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی‌­ارشد خانم فائزه قربانی افضل دانشجوی مهندسی نقشه‌­برداری – هیدروگرافی با عنوان "نظارت و مدلسازی خیزش آب با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل - 3" در روز یک‌شنبه مورخ 1401/07/10 راس ساعت 12/30 برگزار می‌گردد.

 

آدرس کوتاه :