نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی نشریه بین المللی جدید دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی با عنوان Earth Observation and Geospatial Information

راه اندازی نشریه بین المللی جدید دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی با عنوان Earth Observation and Geospatial Information


بدین وسیله راه اندازی نشریه بین المللی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی تحت عنوان Earth Observation and Geospatial Information اعلام می گردد. لذا از تمامی پژوهشگران محترم دعوت می گردد تا نتایج پژوهشهای  خود را در قالب مقاله به این نشریه ارسال فرمایند.