آرشیو اطلاعیه‌های کارشناسی

رتبه‌های اول تا سوم دانشجویان ممتاز

شناسه : 134464857

رتبه‌های اول تا سوم دانشجویان ممتاز


رتبه‌های اول تا سوم دانشجویان ممتاز ورودی‌های ۹۷ در سال تحصیلی ۰۰- ۹۹، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی اعلام شد.

لازم به ذکر است دانشجویان محترم تا روز چهارشنبه ۲۶/‏۱۱/‏۱۴۰۱‬ مهلت دارند نظرات خود را به اداره آموزش پردیس اعلام نمایند و پس از تاریخ فوق هیچ تغییری در لیست ارسالی امکان پذیر نخواهد بود.

 

                    نام      نام خانوادگی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی   
رتبه اول سیدعلی  نوبخت 43 18/48
رتبه دوم علی  آریائی نژاد 41 18/18
رتبه سوم امیرحسین  دنیادیدگان 37 18/16

 

 

آدرس کوتاه :