نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان اخذ مجوز دفاع از پایان نامه/رساله در نیمسال 2-94

زمان اخذ مجوز دفاع از پایان نامه/رساله در نیمسال 2-94


درخصوص بازه اخذ مجوز دفاع از پایان نامه/ رساله به استحضار می رساند زمان اخذ مجوز در نیمسال 2 - 94 ، از 94/11/10 لغایت 95/6/9می باشد. همچنین زمان دفاع از پایان نامه/رساله/پیشنهاد موضوع رساله، از 94/11/18 لغایت 95/6/16 اعلام می گردد.