نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان دفاع از پروپوزالهای دانشجویان کارشناسی ارشد

زمان دفاع از پروپوزالهای دانشجویان کارشناسی ارشد


به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور ورودی 95 می رساند که جلسه دفاع پروپوزال دانشجویان این گرایش روز ۱۹ شهریور ساعت ۹ صبح برگزار می گردد.

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد رشته فتوگرامتری ورودی 95 می رساند که جلسه دفاع پروپوزال دانشجویان این گرایش روز 21 شهریور ساعت 10 صبح برگزار می گردد.

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد رشته سیستم های اطلاعات مکانی ورودی 95 می رساند که جلسه دفاع پروپوزال دانشجویان این گرایش روز 22 شهریور ساعت 9 صبح برگزار می گردد.