نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان مصاحبه آزمون دکترای سال 97

زمان مصاحبه آزمون دکترای سال 97


بدین وسیله به اطلاع می رساند زمان مصاحبه آزمون دکترای سال 97 (چه از طریق کنکور و چه از طریق استعداد درخشان) به شرح زیر است:

- گرایشهای سنجش از دور و ژئودزی در تاریخ 9 تیرماه 

- گرایشهای سیستم اطلاعات مکانی و فتوگرامتری در تاریخ 10 تیرماه