نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان مصاحبه داوطلبان دکترا

زمان مصاحبه داوطلبان دکترا


بدین وسیله زمان مصاحبه دکترا به شرح زیر اعلام می گردد

گرایش های سنجش از دور و سیستم های اطلاعات مکانی در تاریخ سه شنبه 95.2.21 ساعت 9 صبح و گرایش های فتوگرامتری و ژئودزی در تاریخ چهارشنبه 95.2.22 ساعت 9 صبح برگزار می گردد.