نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سامانه its3.ut.ac.ir برای مقطع کارشناسی

سامانه its3.ut.ac.ir برای مقطع کارشناسی


به اطلاع می رساند از تاریخ 95.10.5 کلیه درخواستهای آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی و پیگیری آنها از طریق سامانه پشتیبانی ذیل انجام می پذیرد:
its3.ut.ac.ir