نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی علمی

سخنرانی علمی


احترامآً به اطلاع می رساند سخنرانی علمی جناب آقای Dr. Jens Wickert از GFZ German Research Centre for Geosciences باعنوان:

GNSS Earth Observation at the German GFZ

از ساعت 15 شنبه مورخ 94.8.30 در محل سالن شورای دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران برگزار می گردد.