آرشیو اطلاعیه‌های کارشناسی

شرایط پذیرش تقاضای میهمان برای دانشگاه علامه طباطبایی

شناسه : 124860340

شرایط پذیرش تقاضای میهمان برای دانشگاه علامه طباطبایی


 

 نامه شماره 5995/ 3 مورخ 29/ ۱/ ۱۴۰1 دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص شرایط پذیرش تقاضای میهمان/ انتقال به آن دانشگاه.

 

آدرس کوتاه :