آرشیو اطلاعیه‌های تحصیلات تکمیلی

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور

شناسه : 130823111

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور


به پیوست نامه شماره ۶۴۱۴۵/‏۴‬ مورخ ۰۱/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬ سازمان امور دانشجویان در ارتباط با شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور جهت استحضار ارسال می‌گردد. شایان ذکر است که کارگروه تخصصی برای انتخاب متقاضیان اعزام به خارج با توجه به سه شرط زیر اقدام می‌نماید:

۱- پروژه دکتری بر مبنای نقشه جامع علمی کشور و در راستای رفع یکی از نیازهای اساسی و میدانی کشور باشد.
۲- انجام پروژه در داخل کشور با محدودیت‌هایی به لحاظ امکانات و هزینه‌های مالی مواجه باشد. (پروژه‌های نظری از جمله علوم انسانی از این شرط مستثنی می‌باشند).
۳- استاد و دانشگاه میزبان به لحاظ علمی بسیار شاخص بوده به نحوی که تجربه همکاری با ایشان برای دانشجو و کشور ارزشمند باشد.

لازم است دانشجویان مبتنی بر این معیارهای فوق معرفی گردند لذا خواهشمند است مراتب به نحوه مقتضی اطلاع رسانی گردد. ضمناً خواهشمند است علاوه بر معرفی دانشجویان از طریق سیستم اتوماسیون، دانشجویان در سامانه گلستان به آدرس ذیل ثبت نام و نسبت به بارگذاری مدارک نیز اقدام نمایند.

https://filemanager.ut.ac.ir/filemanager/download/file/d0cb372d1d6444fe955e5920784627a9

 

آدرس کوتاه :