نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صفحه آزمایشگاه خدمان مکان مبنا

صفحه آزمایشگاه خدمان مکان مبنا


سرپرست آزمایشگاه:

دکتر رحیم علی‌عباسپور

استادیار

سیستم‌های اطلاعات مکانی

شماره تماس: 61114297

پست الکترونیکی: abaspour[at]ut.ac.ir

وبگاه: https://lbslab.ut.ac.ir

 

تعریف آزمایشگاه، ویژگی‌ها و اهداف آن: