نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عدم پذیرش مهمان و انتقال در سال تحصیلی 96-1395( تجصیلات تکمیلی- کارشناسی - دکتری عمومی دامپزشکی)

عدم پذیرش مهمان و انتقال در سال تحصیلی 96-1395( تجصیلات تکمیلی- کارشناسی - دکتری عمومی دامپزشکی)


پیرو نامه شماره  47956/پ/122 مورخ 27/2/1395 به استحضار می رساند ؛ دانشگاه تهران به علت محدودیت ظرفیت پذیرش و امکانات از پذیرش هر گونه درخواست انتقال دائم و انتقال توام با تغییر رشته و درخواست جدید مهمان دانشجویان مقاطع ؛ کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی و همچنین درخواستهای انتقال دانشجویان "مقاطع تحصیلات تکمیلی" جداً معذور است.