نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی و GFZ آلمان

عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی و GFZ آلمان


در راستای تفاهم نامه همکاری فی مابین بین گروه مهندسی نقشه برداری و مرکز تحقیقات علوم زمین المان GFZ ، رئیس موسسه GFZ اقای پروفسور Huttl و هیات همراه در سفر خود به ایران نشست صمیمانه ای را با مدیریت گروه نقشه برداری و تعدادی از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه تهران برگزار کردند.